Technické informácie.

_______

Údržba okien Plasting.

Údržba krídel a rámov

Údržba rámov okien PLASTING je veľmi jednoduchá. Môžeme použiť mäkkú vlhkú špongiu, namočenú do bežného čistiaceho prostriedku. U nás si tiež môžete zakúpiť špeciálny čistič vyvinutý pre plastové okná. Nesmú sa použiť prostriedky agresívne alebo abrazívne. Okná s vonkajším povrchom acrylcolor sú zvlášť odolné a nenáročné na údržbu, navyše je možné drobné poškodenia opraviť, preleštiť.

Údržba tesnení

Tesnenie okenných profilov je vyrobené z TPE (termoplastický elastomer). Odporúčame utrieť vlhkou hubkou, v každom prípade opatrne očistiť zvyšky vápna alebo malty.

Údržba kovania

Okná PLASTING sú vždy okuté kvalitným kovaním SIEGENIA TITAN AF alebo skrytým kovaním SIEGENIA axxent. Dvere sú osadené závesmi Dr Hahn. Pre zabezpečenie bezchybného chodu je potrebné kovanie udržiavať hlavne v čistote a prípadne raz za rok všetky pohyblivé časti premazať technickým olejom. Kovanie je tiež nastaviteľné vo všetkých smeroch.

Správne vetranie.

Tvorba a výskyt kondenzácie v obytných miestnostiach – tento problém v minulosti sotva niekto poznal. Pred tzv. ropnou krízou a následným dramatickým zdražením energie sa bez problémov doslova cez netesné okná vykurovala ulica. Staré okná svojimi tenkými a často zdeformovanými rámami nebránili úniku tepla, ale ani prísunu čerstvého vzduchu. Zabudovaním moderných, napr. plastových okien zrazu „neťahalo“ a energia sa mohla konečne ušetriť. Ale zrazu sa vyskytol nový problém : Vlhkosť ! Toto sa prejavuje známymi symptómami, ako je tvorba kondenzátu na sklách, výskyt plesní a následné zhoršenie vnútornej klímy. Úlohou vetrania priestorov je nahradiť vlhký, spotrebovaný vzduch v miestnosti chladnejším a suchším vonkajším vzduchom.

Úlohy vetrania

Regulácia vlhkosti
Obnovenie vzduchu potrebného na dýchanie
Odvod pachov a škodlivých splodín
Regulácia teploty v miestnosti
Prívod dostatku kyslíka v prípade krbov a ohnísk

Druhy vetrania

PRIRODZENÉ VETRANIE

Špárové vetranie
Okenné vetranie
Vetracie šachty

NÚTENÉ VETRANIE

Zariadenia na odvod vzduchu
Zariadenia na odvod a prívod vzduchu

špárové vetranie

Špárové vetranie

Pri špárovom vetraní sa otváravo sklopné okno odklopí len do malej miery. Tým sa zabezpečí iba obmedzený prísun čerstvého vzduchu, čo má za následok, že sa vetrá dlhú dobu. Väčším podchladením okenného ostenia sa ale nebezpečenstvo vzniku kondenzátu ešte zvýši. Navyše tento spôsob vetranie je možné iba ťažko regulovať, nakoľko jeho intenzita závisí od tlakového rozdielu, teda doslova od vetra. Vo vykurovacom období je tento spôsob vetrania nevhodný a nehospodárny.

nárazové vetranie

Nárazové vetranie

Je to podstatne účinnejší spôsob výmeny vzduchu. Okenné krídlo sa pri tom celkom otvorí a vzduch v miestnosti sa za 4 až 10 minút kompletne vymení. Pri nárazovom vetraní sa minimalizuje energetická strata. Rýchlou výmenou vzduchu sa navyše neochladia steny a ostatné stavebné časti.

priecne vetranie

Priečne vetranie

Pri priečnom vetraní vyvetráme miestnosť ešte rýchlejšie. Už v priebehu 2 až 4 minút sa celý objem vzduchu miestnosti vymení. Pre tento účel musíme ale otvoriť všetky okná a dvere v miestnosti, aby vznikol prievan. Ak nie je k dispozícií nútené, kontrolované komfortné vetranie, je tento spôsob zabezpečenia výmeny vzduchu najvhodnejší a odporúčaný.

Malá klapka s IQ GECCO prevetrávanie

Okná prispievajú rozhodujúcou mierou k znižovaniu vykurovacích nákladov a umožňujú splnenie nových, náročných požiadaviek na úsporu energie v budovách. Toto je možné dosiahnuť iba vďaka ich vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a vysokej tesnosti. Aby bolo možné regulovať vlhkosť a zabrániť tvorbe plesní je potrebné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu. Najvhodnejšie a najúčinnejšie je to možné dosiahnuť nezávislým kontrolovaným núteným vetraním, v ideálnom prípade s rekuperáciou tepla, prípadne vlhkosti. Hlavne pri rekonštrukciách sú však takéto systémy zriedka k dispozícií. Preto ponúkame patentovanú vetraciu klapku GECCO, vyvinutú firmou GEALAN. GECCO je malá, pracuje nenápadne a absolútne nehlučne. Je geniálne jednoduchá a jednoducho geniálna.

gecco klapka

Prednosti prevetrávania GECCO:

  • Optimálna výmena vonkajšieho a vnútorného vzduchu
  • Plnoautomatická regulácia vetrania
  • Zamedzuje nežiaducemu prievanu a tvorbe plesní
  • Vetracia klapka pracuje samoregulačne
  • Nie je potrebná ručná regulácia a žiadna manipulácia
  • Dobré zvukovo a tepelnoizolačné hodnoty
  • Dodržanie všetkých zákonných noriem a predpisov
  • Cenovo výhodné
  • Nie sú potrebné žiadne dodatočné diely
  • Možnosť namontovať alebo domontovať na všetky okná PLASTING S8000
gecco vetranie

GEALAN Air Watch

Špeciálne vyvinutý ukazovateľ vlhkosti AIR WATCH pracuje na princípe vlhkomera a ukazuje užívateľovi, kedy je vnútorný vzduch potrebné vymeniť. Ak je ručička v modrom poli, je vzduch dostatočne čerstvý. Ak sa pohne ukazovateľ do červenej oblasti, znamená to, že je na čase v miestnosti vzduch vymeniť za čerstvý.

gaelan airwatch

Tepelná ochrana.

Päť a viac komôr + optimálna stavebná hĺbka = lepšia izolácia

V ostatných rokoch stúpajú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti okien. Na tepelných stratách budov sa v rozhodujúcej miere podieľajú práve straty cez okná, jednak prestupom ako aj netesnosťami. Ich vlastnosti sa neustále zlepšovali zavedením viackomorových profilov. Zvyšovanie počtu komôr starej generácie profilov ale neviedlo k želanému zlepšeniu. Iba zväčšením stavebnej hĺbky profilov okolo 70 mm, optimálne ale nad 80 mm sa podarilo dosiahnuť značný pokrok. Pri použití moderných izolačných 3-skiel a okien PLASTING z profilov GEALAN už nie je utópiou ani pri farebných oknách a použití oceľovej výstuhy dosiahnutie tzv. Uw – hodnoty pod 0,8 W/m2K alebo dokonca až Uw=0,71 W/m2K (platí pre okno S9000, 1,23 x 1,48 m, 3-sklo Ug=0,5 W/m2K).

Zabudovanie nových okien sa oplatí

Výmenou starých okien za nové odstránite často najslabšie miesto v obvodovom plášti budovy. S novými tesnými oknami viete ušetriť veľa energie a peňazí. Nechať si u nás urobiť prepočet možných úspor tzv. ENERGETICKOU KALKULAČKOU sa oplatí rovnako ako investícia za nové okná.

A že tým urobíte niečo pozitívne aj pre životné prostredie ani nehovoriac...

Ochrana proti hluku.

Nemožno poprieť nepriaznivý vplyv na zdravie spôsobený hlukom. V blízkosti hlavných dopravných tepien boli namerané hodnoty až 90 dB. Plastové okná PLASTING vykazujú výborné zvukovo izolačné vlastnosti, už v základnom prevedení, už so štandardným izolačným dvojsklom spĺňajú požiadavky na zaradenie do 2. akustickej kategórie. Akustické vlastnosti možno ešte zlepšiť použitím špeciálnych skiel.

Bezpečnosť.

V stále sa meniacom svete rastie potreba po ochrane a bezpečnosti. Toto dvojnásobne platí pre vlastné štyri steny. Ochrana materiálnych hodnôt i citlivej privátnej sféry obyvateľov je závislá popri iných faktoroch, aj od bezpečnostných systémov, ktoré poskytujú okná a dvere. Použitím najmodernejšieho okenného kovania SIEGENIA môžu byť okná PLASTING zaradené do rôznych tried bezpečnosti.

Zistiť viac

Komponenty

Kontaktujte nás.


PLASTING - plastové okná spol. s r.o.

Adresa

Hraničná 5, Poprad, 058 01, Slovenská republika

ADRESA PREVÁDZKY

Slovenského odboja 3993, Poprad, 058 01, Slovenská republika

GPS SÚRADNICE    N 49.05990° E 20.28724°

Telefón

+421 52 7729359

Ičo

36447421

Ič DPH

SK2020017120

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka číslo 10400/P

* povinné polia