Sklo.

_______

GEALAN-KUBUS

Izolačné sklá - dvojsklá a trojsklá.

Izolačné sklá sú tvorené dvoma alebo troma sklami, ktorých vzdialenosť je vymedzená rôzne širokými dištančnými profilmi. Profil je naplnený vysušujúcim prostriedkom s absorpčnými vlastnosťami. Spojenie skiel s profilom je prevedené organickým, trvale plastickým tmelom, ktorý tvorí bariéru proti prenikaniu vlhkosti do dutiny medzi sklami.

Vonkajší okraj izolačných skiel je utesnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom s výbornými mechanickými vlastnosťami. U takto dvojito tmelených izolačných skiel je zaručená vysoká odolnosť voči prieniku vlhkosti do dutiny a voči mechanickému namáhaniu. Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie okien, dverí, zimných záhrad a presklených fasád

Teplý rámik Warm-E.

Teplý distančný rámček Warm E zabraňuje vzniku tepelného mostu na okrajoch skla, čím sa znižujú tepelné straty po obvode zasklenia.

Výhody:

  • Úspora energie: v závislosti na hodnote Ug skla, Uf rámu a rozmeroch sa bude nepatrne líšiť. Napríklad pri skle o rozmeru 1,23 × 1,48 m sa bude úspora energie približne pohybovať medzi 5 a 9 % v priemere na celé okno, v závislosti od typu profilu rámu S8000, S9000, KUBUS, použitie IKD.
  • menšia kondenzácia na okrajoch skla.
  • Väčší tepelný komfort: rozdiel teploty medzi okrajmi skla a jeho stredom je znížený na 2–4 °C, a to i pri extrémnych vonkajších teplotách.

Bezpečnostné izolačné sklá .

O bezpečnostných izolačných sklách hovoríme, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom, prípadne použitím bezpečnostnej kovovej mriežky.

Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklo VSG

Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklo VSG

Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklá Stratobel (tabule skla sú oddelené jednou alebo viacerými PVB fóliami) poskytujú až najvyšší možný stupeň bezpečnosti – dajú sa rozbiť iba veľmi ťažko. Ak sklo napriek tomu praskne, úlomky skla zostanú prichytené k PVB fólii. Tieto sklá sa obvykle používajú v prípade, keď chceme zabrániť úrazom (znížiť riziko poranenia od ostrých črepín, zabrániť prepadnutiu – sklenené zábradlia, francúzske okná) a/alebo krádežiam. Vloženie PVB fólie medzi tabule skla takisto zvyšuje jeho zvukovo izolačné vlastnosti a pomáha absorpcii UV žiarenia (čím znižuje riziko zmeny zafarbenia a vyblednutia zariadenia interiéru.

Zloženie a počet fólií PVB určuje úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o ochranu osôb a majetku, odolnosť proti rozbitiu a ochrany pred lúpežou, prípadne odolnosť proti strelným zbraniam a výbuchu.

Tepelne tvrdené – kalené sklo

Tepelne tvrdené sklá sa vyznačujú tromi dôležitými výhodami:

  • lepšie odolávajú mechanickým vplyvom,
  • sú odolnejšie proti tepelným šokom
  • v prípade prasknutia sa rozbijú na malé, neostré úlomky, ktoré nezrania.

Kombinácia so sklom s drôtenou vložkou

Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklo VSG

Celistvosť skla sa zachová pri mechanickom namáhaní aj pri pôsobení ohňa.

Thermoglass -
tepelnoizolačné sklá
.

Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou (na povrchu skla nanesená špeciálna vrstva kovu), podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla. Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto izolačné sklá sa vyznačujú ešte ďalším zaujímavým efektom. Vysoká priepustnosť vo viditeľnej oblasti slnečného spektra dovoľuje pomerne vysoký prestup slnečnej energie do miestnosti, kde sa svetelné žiarenie mení na tepelné, ktoré je vrstvičkou oxidu kovu nanesenou na vnútornom skle odrážaná späť do miestnosti. Týmto sa zvyšujú tepelné zisky v chladnejšom období.
Aby sa docielilo viac funkčných a estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, možno vonkajšie číre sklo nahradiť sklami protislnečnými alebo bezpečnostnými.

Tepelnoizolačné sklá

Sonorglass -
zvukovo izolačné sklá

Zvukovo izolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru. Z hľadiska akustických vlastností sklenených výplní je najčastejšie používanou veličinou index zvukovej nepriezvučnosti Rw vyjadrený v jednotkách dB. Index Rw určuje izolačnú schopnosť prvku proti zvuku šíriacemu sa vzduchom. Zvukovo izolačné sklá sa používajú na zasklievanie objektov v blízkosti diaľnic, letísk, križovatiek a pod.

Zvukovo izolačných vlastností sa u dvojskiel dosiahne niekoľkými spôsobmi:

izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklenených tabúl
plnením ťažkým plynom
rozšírenou dutinou medzi sklami
použitím vrstveného skla nalievaného živicou
použitím vrstveného skla so špeciálnou zvukovo izolačnou fóliou

Tepelná izolácia a ochrana proti slnečnému žiareniu

So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa presvetlenie ale aj preteplenie interiérov vplyvom slnečného žiarenia, čo z hľadiska tepelnej pohody v letnom období môže pôsobiť do istej miery nepriaznivo. S týmito nežiaducimi javmi sa vyrovnajú špeciálne izolačné sklá alebo exteriérové zatienenie.
Ak nahradíme v štandardnom izolačnom skle vonkajšiu číru tabuľu sklom s reflexnou absorpčnou charakteristikou, odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia.

Kontaktujte nás.


PLASTING - plastové okná spol. s r.o.

Adresa

Hraničná 5, Poprad, 058 01, Slovenská republika

ADRESA PREVÁDZKY

Slovenského odboja 3993, Poprad, 058 01, Slovenská republika

GPS SÚRADNICE    N 49.05990° E 20.28724°

Telefón

+421 52 7729359

Ičo

36447421

Ič DPH

SK2020017120

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka číslo 10400/P

* povinné polia