Montáž

_______

Montáž okien a parapetných dosiek.

Montáž okna alebo dverí nezačína pri jeho správnom osadení do stavebného otvoru. Na funkčnosť okna vplýva viacero ďalších faktorov, ktoré s montážou priamo súvisia. Aké chyby sa teda v praxi najčastejšie vyskytujú?
Chybou môže byť napr. nesprávne zameranie výplní okenných otvorov. Stáva sa, že vo chvíli, keď na stavbu prichádza náš kvalifikovaný pracovník, aby okná zameral, stavebné otvory ešte nie sú dostatočne pripravené. Napr. otvory sú krivé, nedomurované do projektom určenej výšky ( „to sa potom urobí“ ), nie sú omietnuté do pravého uhla alebo na stavbe chýba váhorys (vodorovná čiara na hrane ostenia vo výške 1 000 mm od čistej podlahy vrátane dlažby, parkiet alebo koberca ), ktorý je základnou hodnotou pre správne nameranie a osadenie nielen okna, ale aj dverí, schodov, zariaďovacích predmetov. Je dôležité zabezpečiť, aby sa hodnota váhorysu a hrúbka podláh po odmeraní okien už nemenila. Preto sa odporúča zameriavať okná až vtedy, keď sú známe kompletné skladby podláh a stien vrátane omietok.

Čo znamená správna montáž okna?

O správnej montáži môžeme hovoriť vtedy, ak bolo okno nainštalované do otvoru v súlade s platnou technickou vykonávacou normou STN 73 3134.

montaz tesnenie

Požiadavky:

Teda okno je potrebné bezchybne ukotviť a zaistiť bezchybné utesnenie pripojovacej škáry, t.j. priestoru medzi rámom a ostením.
Toto sa niekedy úmyselne a niekedy omylom alebo nevedomosťou vykonáva iba montážnou penou, čo vedie k postupnému zatekaniu dažďovej vody do interiéru, k vlhnutiu ostenia a môže prispieť ku vzniku plesní. Každá PUR pena je totiž veľmi nasiakavá a na slnku pôsobením UV žiarenia rýchlo degraduje. Preto je nutné tento inak v suchom stave výborný tepelný izolant ochrániť špeciálnymi fóliami.

Iným vhodným variantom správnej montáže je použitie impregnovanej komprimovanej tesniacej pásky. Je to riešenie 3 v 1. Jeden materiál obsahuje a plní funkcie všetkých 3 rovín tesnenia. Páska ostáva trvalo pružná a je schopná prenášať dilatačné zmeny okna aj stavby počas celej svojej životnosti.

Predsadená montáž otvorových výplní

Pri nízkoenergetických a pasívnych stavbách hrá veľkú rolu pripojovacia špára, resp. napojenie otvorových výplní na stavebnú konštrukciu. Pripojovacia špára musí splniť všetky požiadavky kladené na stavebné dielo ako také, alebo na jeho časti. Nevhodne zvolené riešenie pripojovacej špáry alebo zlé vykonanie montáže otvorových výplní dokáže znehodnotiť aj inak veľmi kvalitné otvorové výplne. Kvalita pripojovacej špáry je ovplyvnená hlavne spôsobom a prevedením montáže.

Klasická montáž do ostenia už nie je pre nízkoenergetické a pasívne stavby dostatočná. Už len porovnanie hrúbky tepelnej izolácie na stene 250 – 400 mm a maximálnej možnej hrúbky zateplenia ostenia (30 – 50 mm) dáva tušiť, kde budú úniky tepla.

Umiestnenie otvorových výplní v hĺbke ostenia zároveň zhoršuje oslnenie interiéru a vykazuje nevyrovnanú bilanciu ziskov a strát zo slnečného žiarenia.

Riešením týchto problémov je umiestenie otvorových výplní mimo nosnú obvodovú stenu na pomocnú konštrukciu t.j. použitie predsadenej montáže. I tu však platia všetky hore uvedené požiadavky na pripojovaciu špáru.

predsadena 1 predsadena 2
predsadena 3
predsadena 4

Sme držiteľmi LICENCIE NA ZABUDOVANIE VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ DO STAVBY vydanej TSUS Nitra.
Na montáž používame výhradne certifikované, systémovo zasúladené komponety a materiály firmy tremco-illbruck a ejot.

Kontaktujte nás.


PLASTING - plastové okná spol. s r.o.

Adresa

Hraničná 5, Poprad, 058 01, Slovenská republika

ADRESA PREVÁDZKY

Slovenského odboja 3993, Poprad, 058 01, Slovenská republika

GPS SÚRADNICE    N 49.05990° E 20.28724°

Telefón

+421 52 7729359

Ičo

36447421

Ič DPH

SK2020017120

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka číslo 10400/P

* povinné polia